Frihed og selvcensur

Sidste weekends skyderier og drab var en brutal forbrydelse, der naturligvis udløste sorg og vrede. Men måske burde vi overveje, hvordan sådanne ugerninger italesættes.Forbryderen fremstod som en vred ung mand, der ikke har opnået anerkendelse. Om det skyldes ingen uddannelse, ingen job, dårlige familieforhold, debatten om indvandrere og muslimer gennem opvæksten og/eller andet, kan jeg ikke vide. Men et års isolationsfængsel virker med sikkerhed negativt på en i forvejen vred ung mand.