Ufortjent bonus

Det har vakt opmærksomhed, at en række såkaldte topchefer i Skat har modtaget bonus for indførelse af et ubrugeligt IT-system. Liberal Alliances skatteordfører taler ligefrem om en krænkelse af hendes »forståelse af ret og rimelighed«. Det skyldes alt sammen en misforståelse omkring bonussystemet, nemlig at bonus udbetales for en værdifuld indsats. Sådan er det ikke. Bonussystemet er værdineutralt og har kun det ene formål at sikre den pågældende chef et løntillæg.

Foto:

Flyvetur med Bacchus

Der er tilløb til forargelse i dele af pressen over, at landets måske kommende statsminister Lars Løkke Rasmussen har et positivt forhold til alkohol, som bl.a. har givet sig udslag i, at der på en hjemrejse fra Italien for mere end fem år siden i 2009 med fly af seks-syv rejsefæller, Løkke Rasmussen indbefattet, blev drukket fem flasker vin og seks øl, lige som der på et returfly fra et besøg hos Putin i Moskva samme år blev sat tre flasker vin og 15 dåseøl svarende til 33 genstande til livs.

Foto: